บริษัท แฟนซีเปเปอร์ จำกัด และบริษัท ยูนิเวอร์แซล เทรส์ จำกัด ยังคงป้องกันและตรวจหาเชื้อ Covid 19 ให้แก่พนักงานทุกคน...

         ในวันที่ 1 กันยายน 2564 ที่ผ่านมาได้ครบกำหนดเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2...

         ในวันที่ 1 กันยายน 2564 ที่ผ่านมาได้ครบกำหนดเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2...