บริษัท แฟนซีเปเปอร์ จำกัด

ได้เริ่มกิจการก่อตั้งเมื่อปี 2534 โดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์กว่า 45 ปีในวงการกระดาษ และกว่า 30 ปีที่ได้มีโอกาสคลุกคลีอยู่กับอุตสาหกรรมการพิมพ์ เริ่มจากการนำกระดาษรีไซเคิลที่มีลวดลายสีสรรสวยงาม (Texture Recycled Paper) เข้ามาจำหน่ายในยุคแรกๆ หลังจากนั้นจึงได้นำกระดาษปลอดสารพิษไร้สารตกค้าง (Non Optical Brightening Agent : OBA) เข้ามาในลักษณะเป็นม้วนที่มีหลากหลายแกรมและหลายหน้ากว้าง เพื่อมาจำหน่ายให้กับโรงพิมพ์ในประเทศ ซึ่งรับงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์ที่ใช้กับเด็กและอาหาร โดยกระดาษนั้นต้องเป็นกระดาษที่ปลอดสารพิษ ซึ่งผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป