บริษัท แฟนซีเปเปอร์ จำกัด บริหารงานโดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์อันยาวนานในแวดวงกระดาษมากว่า 35 ปี และมีประสบการณ์คลุกคลีอยู่ในแวดวงการพิมพ์มานานกว่า 30 ปี โดยเริ่มจากการนำเข้ากระดาษรีไซเคิลที่มีลวดลายสีสรรสวยงาม (Texture Recycled) ต่อมาจึงได้นำกระดาษฟู้ดเกรดไร้สารตกค้างเข้ามาจำหน่ายในประเทศ เพื่อส่งเสริมการพิมพ์ด้านบรรจุภัณฑ์บรรจุอาหารให้กับอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย

จากประสบการณ์อันยาวนานเราจึงได้คัดสรรแต่กระดาษที่มีคุณภาพสูงเกรดพรีเมี่ยม จากโรงงานผู้ผลิตกระดาษชั้นนำทั่วโลกซึ่งได้รับรางวัลมาแล้วมากมาย เข้ามาจำหน่าย โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย อาทิเช่น WestRock, STORAENSO, IGGESUND, METSA, NORDIC PAPER, KIILTOPLAST, HEINZELSALES/KLABIN, UPM, MUDA, BillerudKorsnas ฯลฯ เป็นต้น เรายังเป็นผู้แทนจำหน่ายกระดาษในเครือ SCG ท่านจึงมั่นใจได้ว่ากระดาษของเราทุกชนิดเป็นกระดาษที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับกันในวงการพิมพ์ทั่วโลก

บริษัท แฟนซีเปเปอร์ จำกัด ยังเป็นผู้นำด้านกระดาษปลอดสารพิษ ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์บรรจุอาหาร ทำให้ผู้ใช้มั่นใจได้ในความสะอาดและปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากกระดาษผลิตมาจากเยื่อไม้สนที่ได้มาจากป่าไม้ที่เป็นปลูกเชิงพาณิชย์ กระดาษที่นำเข้ามาจำหน่าย จะมีเอกสารรับรองจากอุตสาหกรรมโรงงานผู้ผลิตกระดาษโดยตรง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าได้ใช้ กระดาษที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ด้วยนโยบายของบริษัท แฟนซีเปเปอร์ จำกัด ที่มีต่อการปกป้องธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จึงได้นำเข้ากระดาษที่ผลิตจากป่าปลูกเชิงพาณิชย์เข้ามาจำหน่ายเป็นรายแรก และได้รับใบรับรองจากองค์กรซึ่งพิทักษ์การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนของ FSC™ ( BV-COC-122567 ) ( The Forest Stewardship Council ) และ PEFC™ ( BV/CdC/2037405 ) (Programme for the Endorsement of Forest Certification) ซึ่งเป็นบทพิสูจน์และแรงบันดาลใจซึ่งเป็นพลังอันมุ่งมั่นของผู้บริหาร

 

FSC™ BV-COC-122567

FSC™ BV-COC-122567

PEFC™ BV/CdC/2037405

PEFC™ BV/CdC/2037405