บริษัท แฟนซีเปเปอร์ จำกัด บริหารงานโดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์อันยาวนานในแวดวงกระดาษมากว่า 35 ปี และมีประสบการณ์คลุกคลีอยู่ในแวดวงการพิมพ์มานานกว่า 30 ปี โดยเริ่มจากการนำเข้ากระดาษรีไซเคิลที่มีลวดลายสีสรรสวยงาม (Texture Recycled) ต่อมาจึงได้นำกระดาษฟู้ดเกรดไร้สารตกค้างเข้ามาจำหน่ายในประเทศ เพื่อส่งเสริมการพิมพ์ด้านบรรจุภัณฑ์บรรจุอาหารให้กับอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย

จากประสบการณ์อันยาวนานเราจึงได้คัดสรรแต่กระดาษที่มีคุณภาพสูงเกรดพรีเมี่ยม จากโรงงานผู้ผลิตกระดาษชั้นนำทั่วโลกซึ่งได้รับรางวัลมาแล้วมากมาย เข้ามาจำหน่าย อาทิเช่น WESTROCK, KAPSTONE, STORAENSO, IGGESUND, METSABOARD, KLABIN, MUDA, NORDIC ฯลฯ เป็นต้น ท่านจึงมั่นใจได้ว่ากระดาษของเราทุกชนิดเป็นกระดาษที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับกันในวงการพิมพ์ทั่วโลก

บริษัท แฟนซีเปเปอร์ จำกัด ยังเป็นผู้นำด้านกระดาษปลอดสารพิษ ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์บรรจุอาหาร ทำให้ผู้ใช้มั่นใจได้ในความสะอาดและปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากกระดาษผลิตมาจากเยื่อไม้สนที่ได้มาจากป่าไม้ที่เป็นปลูกเชิงพาณิชย์ กระดาษที่นำเข้ามาจำหน่าย จะมีเอกสารรับรองจากอุตสาหกรรมโรงงานผู้ผลิตกระดาษโดยตรง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าได้ใช้ กระดาษที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม