เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 บริษัท แฟนซีเปเปอร์ จำกัด และบริษัท ยูนิเวอร์แซล เทรส์ จำกัด ได้ทำการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ให้แก่พนักงานทุกคน เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน เพื่อสร้างความมั่นใจ และความปลอดภัยให้กับลูกค้าที่ใช้บริการและสั่งสินค้าจากเรา