เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 บริษัท แฟนซีเปเปอร์ จำกัด และบริษัท ยูนิเวอร์แซล เทรส์ จำกัด ได้ทำการตรวจหาเชื้อ Covid 19 ครั้งที่ 2 ให้แก่พนักงานทุกคน เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน เพื่อสร้างความมั่นใจ และความปลอดภัยให้กับลูกค้าที่ใช้บริการและสั่งสินค้าจากเรา