เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 บริษัท แฟนซีเปเปอร์ จำกัด และมูลนิธิ พุทธสมาคมปทุมรังษี โดยคุณวโรดม ปัญวณิช ร่วมบริจาคข้าวสารกับโครงการ “ยังมีเรา ร่วมแรงร่วมใจพาคนไทย ฝ่าวิกฤติโควิด 19” ของสำนักข่าว TOP NEW