บริษัท แฟนซีเปเปอร์ จำกัด ร่วมกับมูลนิธิพุทธสมาคมปทุมรังษี นำข้าวสารไปบริจาคให้กับวัดราษฏร์นิยมธรรม(วัดหนองผักชี)...

 

     บริษัท แฟนซีเปเปอร์ จำกัด ร่วมกับมูลนิธิพุทธสมาคมปทุมรังษี นำข้าวสารไปบริจาคให้กับวัดราษฏร์นิยมธรรม(วัดหนองผักชี)เพื่อช่วยในโครงการ “ศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อโควิต-19 วัดราษฏร์นิยมธรรม(วัดหนองผักชี)”