ในวันที่ 1 กันยายน 2564 ที่ผ่านมาได้ครบกำหนดเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2...

 

     หลังจากที่พนักงานของเราได้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรกไปเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ในโครงการของสำนักงานประกันสังคมที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่กรุงเทพ ในวันที่ 1 กันยายน 2564 ที่ผ่านมาก็ได้ครบกำหนดเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ทางบริษัทจึงให้พนักงานเข้าไปฉีดวัคซีนตามนัด เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและ ลูกค้าที่ใช้บริการของเรา