เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 บริษัทแฟนซีเปเปอร์จำกัด และบริษัทยูนิเวอร์แซลจำกัด ได้จัดซื้อชุดตรวจ Anitgen Rapid Test และได้เชิญพยาบาลผู้เชี่ยวชาญมาตรวจหาเชื้อ Covid 19 ให้แก่พนักงานของเราทุกคน เพื่อสร้างความมั้นใจให้กับผู้ที่มาใช้บริการและสั่งซื้อสินค้าจากเราว่าพนักงานของเราทุกคนปลอดภัยปลอดเชื้อแน่นอน