MUDA

No image set
No image set

กระดาษแข็งที่ผลิตจากเยื่อรีไซเคิล 100% ผิวเรียบ ไม่โค้งงอ ใช้กาวน้อย ไม่ทำให้ผิวหน้าขรุขระ 

ผลิตภัณฑ์เหมาะสำหรับ

แฟ้มเอกสาร, ฐานรองปฏิทิน, กล่องพรีเมียม, ปกแข็งของหนังสือ ฯลฯ

Environment Certificate

FSC™

แกรมมาตรฐาน

700, 900, 1200, 1500, 1800, 2100 แกรม

หน้าม้วนมาตรฐาน

 

ขนาดมาตรฐาน

25" X 36" l 31” X 43”