บริษัท แฟนซี เปเปอร์ จำกัด ยังมีธุรกิจบริการแปรรูปกระดาษ เพื่อตอบสนองลูกค้าที่เป็นโรงพิมพ์ขนาดใหญ่-เล็ก ตลอดจนถึงผู้ใช้ทั่ว ๆ ไป อีกทั้งเรายังมีคลังสินค้าขนาดใหญ่ เพื่อรองรับกระดาษที่ลูกค้าจะส่งมาแปรรูป จะได้มีสถานที่เพียงพอในการเก็บสินค้าให้ลูกค้า ได้โดยไม่ต้องกังวลว่าสินค้าที่ส่งมาจะไม่มีพื้นที่จัดเก็บ ทำให้เสียหายแต่อย่างไร

งานด้านบริการที่ บริษัท แฟนซีเปเปอร์ จำกัด มีบริการ มีดังต่อไปนี้

บริการตัดกระดาษจากม้วน เป็นรีมใหญ่

ตัดกระดาษจากม้วนให้เป็นแผ่น ด้วยเครื่องตัดที่ทันสมัย ซึ่งสามารถตัดกระดาษได้เที่ยงตรงและแม่นยำ และยังสามารถตัดตามมาร์ค สำหรับม้วนกระดาษที่มีการพิมพ์มาแล้ว กระดาษที่ผ่านการตัดออกมาเป็นแผ่นแล้ว จะมีความคม และความยาว ที่สม่ำเสมอกัน ซึ่งทางโรงพิมพ์สามารถนำขึ้นแท่นพิมพ์ได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาเจียนขอบอีกครั้ง เครื่องตัดของเรายังสามารถตัดวัสดุได้หลากหลาย อาทิเช่น กระดาษเคลื่อบฟอยล์, กระดาษเคลื่อบ PE และฟิล์ม PET เป็นต้น

บริการตัดเจียนกระดาษจากรีมใหญ่ เป็นรีมเล็ก

ตัดเจียนกระดาษจากรีมใหญ่ เป็นรีมเล็ก ด้วยเครื่องเจียนอัตโนมัติที่ทันสมัย ทำให้กระดาษที่ตัดเจียนออกมา มีความเที่ยงตรง สม่ำเสมอกัน

บริการด้านขนส่ง

เรามีบริการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า ที่อยู่ภายในกรุงเทพฯและปริมณฑล