การพัฒนากระดาษในปัจจุบัน ได้นำเซลลูโลส microfibrillated (MFC) เป็นวัสดุทดแทนและย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่นำมาจากไม้ที่ปลูกในป่าที่มีการจัดการอย่างยั่งยืน วัสดุเหล่านี้สามารถนำไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน เพราะวัสดุชีวภาพสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (รีไซเคิล) และคาร์บอนต่ำ ทำให้สามารถเปลี่ยนเป็นวัฏจักรการนำกลับมาใช้ใหม่ (recycled) ทางบริษัทฯ จึงเลือกโรงงานอุตสาหกรราที่ผลิตกระดาษด้วยระบบ MFC เข้ามาจำหน่าย

กระดาษเคลือบ PE

รายชื่อกระดาษ

No image set

AW-PE

กระดาษการ์ดอาร์ตหน้าเดียวเคลือบผิวด้วย PE หนึ่งด้าน เป็นกระดาษฟู้ดส์เกรด สัมผัสอาหารได้โดยตรง ทนต่อความเปียกชื้นได้เป็นอย่างดี กระดาษมีความแข็งแรง สามารถพิมพ์งานกราฟฟิกได้

กล่องบรรจุภัณฑ์ อาหารแช่แข็ง • กล่องอาหารฟาสต์ฟู้ด • เครื่องสำอางค์ • อาหารเสริมสุขภาพ • ผลิตภัณฑ์ยา • ช็อคโกแลต • สินค้าอุปโภคบริโภค

แกรมมาตรฐาน 290 แกรม

หน้าม้วนมาตรฐาน 31"

ขนาดความยาวตัดได้ตามต้องการ

No image set

ENK

กระดาษคราฟท์น้ำตาลที่นำไปเคลือบกันซึมไขมัน 1 ด้าน เพื่อใช้ในการบรรจุอาหาร ป้องกันการรั่วซึมของไขมันได้ 100% กระดาษมีความแข็งแรง สามารถพิมพ์งานกราฟฟิกได้

กล่องบรรจุภัณฑ์ • กล่องบรรจุอาหาร • บรรจุอาหารทอด-ปิ้ง-ย่าง • ถาดกระดาษ • ถ้วยกระดาษ

แกรมมาตรฐาน 290 | 360 แกรม

หน้าม้วนมาตรฐาน 31"

ขนาดความยาวตัดได้ตามต้องการ

No image set

K-CUP

กระดาษคราฟท์น้ำตาลที่นำไปเคลือบ PE 1 ด้าน เพื่อใช้ในการบรรจุอาหาร ป้องกันการรั่วซึมได้ 100% กระดาษมีความแข็งแรง สามารถพิมพ์งานกราฟฟิกได้

กล่องบรรจุภัณฑ์ • กล่องบรรจุอาหาร • บรรจุอาหารสดแช่แข็ง • ถ้วยกระดาษ

แกรมมาตรฐาน 250 | 300 แกรม

หน้าม้วนมาตรฐาน 25" l 31"

ขนาดความยาวตัดได้ตามต้องการ

No image set

MET-PE

กระดาษการ์ดอาร์ตหน้าเดียวเคลือบผิวด้วย PE หนึ่งด้าน เป็นกระดาษฟู้ดส์เกรด สัมผัสอาหารได้โดยตรง ทนต่อความเปียกชื้นได้เป็นอย่างดี กระดาษมีความแข็งแรง สามารถพิมพ์งานกราฟฟิกได้

บรรจุภัณฑ์อาหารแช่แข็ง • เครื่องสำอางค์ • อาหารเสริมสุขภาพ • ผลิตภัณฑ์ยา • ช็อคโกแลต • สินค้าอุปโภคบริโภค

แกรมมาตรฐาน 290 แกรม

หน้าม้วนมาตรฐาน 31"

ขนาดความยาวตัดได้ตามต้องการ

No image set

OVENABLE

กระดาษการ์ดอาร์ตเคลือบ PET หนึ่งด้าน เป็นกระดาษฟู้ดส์เกรด กระดาษทำจากเยื่อกระดาษ ไม่มีสารเรืองแสง (Non OBA) สัมผัสอาหารได้โดยตรง ทนต่อความเปียกชื้น ไขมันได้เป็นอย่างดี ไม่รั่วซึม กระดาษมีความแข็งแรง กระดาษเข้าไมโครเวฟเเละเตาอบได้ สามารถพิมพ์งานกราฟฟิกได้อย่างสวยงาม เหมะอย่างยิ่งกับบรรจุภัณฑ์บรรจุอาหารแช่แข็ง บรรจุภัณฑ์กระดาษเข้าเตาอบและไมโครเวฟ

ถาดบรรจุอาหารแช่เย็นหรือแช่แข็ง • อาหารพร้อมรับประทาน

แกรมมาตรฐาน 305 แกรม

หน้าม้วนมาตรฐาน 31"

ขนาดความยาวตัดได้ตามต้องการ