การพัฒนากระดาษในปัจจุบัน ได้นำเซลลูโลส microfibrillated (MFC) เป็นวัสดุทดแทนและย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่นำมาจากไม้ที่ปลูกในป่าที่มีการจัดการอย่างยั่งยืน วัสดุเหล่านี้สามารถนำไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน เพราะวัสดุชีวภาพสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (รีไซเคิล) และคาร์บอนต่ำ ทำให้สามารถเปลี่ยนเป็นวัฏจักรการนำกลับมาใช้ใหม่ (recycled) ทางบริษัทฯ จึงเลือกโรงงานอุตสาหกรราที่ผลิตกระดาษด้วยระบบ MFC เข้ามาจำหน่าย

กระดาษคราฟท์

รายชื่อกระดาษ

No image set

ENK

กระดาษคราฟท์น้ำตาลที่นำไปเคลือบกันซึมไขมัน 1 ด้าน เพื่อใช้ในการบรรจุอาหาร ป้องกันการรั่วซึมของไขมันได้ 100% กระดาษมีความแข็งแรง สามารถพิมพ์งานกราฟฟิกได้

กล่องบรรจุภัณฑ์ • กล่องบรรจุอาหาร • บรรจุอาหารทอด-ปิ้ง-ย่าง • ถาดกระดาษ • ถ้วยกระดาษ

แกรมมาตรฐาน 290 | 360 แกรม

หน้าม้วนมาตรฐาน 31"

ขนาดความยาวตัดได้ตามต้องการ

No image set

K-CUP

กระดาษคราฟท์น้ำตาลที่นำไปเคลือบ PE 1 ด้าน เพื่อใช้ในการบรรจุอาหาร ป้องกันการรั่วซึมได้ 100% กระดาษมีความแข็งแรง สามารถพิมพ์งานกราฟฟิกได้

กล่องบรรจุภัณฑ์ • กล่องบรรจุอาหาร • บรรจุอาหารสดแช่แข็ง • ถ้วยกระดาษ

แกรมมาตรฐาน 250 | 300 แกรม

หน้าม้วนมาตรฐาน 25" l 31"

ขนาดความยาวตัดได้ตามต้องการ

No image set

KP (KRAFTPAK)

กระดาษที่ผลิตจากเยื่อใยยาว ไม่มีสารเรืองแสง (Non OBA) และไม่ใส่สารฟอกขาว เป็นกระดาษฟู้ดเกรด มีความแข็งแรง ทนทานต่อแรงฉีกขาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถพิมพ์งานได้ทั้งสองด้าน พิมพ์ได้ทั้งระบบออฟเซ็ท และระบบซิลค์สกรีน มีความแกร่งสูง พับขึ้นรูปเป็นกล่องบรรจุภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี สามารถใช้รับน้ำหนักสินค้าได้ดี

กล่องบรรจุภัณฑ์ • บรรจุชา • กาแฟ • บรรจุอาหารแช่เย็น(Chilled Food) • บรรจุภัณฑ์ที่ต้องการให้สินค้าดูเป็นธรรมชาติ

แกรมมาตรฐาน 230, 300, 375, 420 แกรม

หน้าม้วนมาตรฐาน 25" l 31"

ขนาดความยาวตัดได้ตามต้องการ

Environment Certificate FSC™

No image set

LINER

กระดาษคราฟท์ขาว มีลักษณะผิวเรียบด้าน มีความเหนียว เป็นกระดาษฟู้ดส์เกรด ไม่มีสารเรืองแสง (Non OBA) สัมผัสอาหารได้โดยตรง

ถุงกระดาษ • ซองเอกสาร • ซองจดหมาย • ประกบกระดาษแข็ง • ประกบลอนลูกฟูก

แกรมมาตรฐาน 120, 130, 190, 210 แกรม

หน้าม้วนมาตรฐาน 25" | 31"

ขนาดความยาวตัดได้ตามต้องการ

p_mg01

MG

กระดาษคราฟท์ขาวมันหน้าเดียว ที่แกรมไม่สูงแต่มีความเหนียวและแกร่ง เป็นกระดาษฟู้ดเกรด ไม่มีสารเรืองแสง (Non OBA) สัมผัสอาหารได้โดยตรง

พิมพ์ฉลากยา • ห่อเซรามิค • รองแผ่นเหล็ก • ห่ออาหาร • ห่อเครื่องอุปโภคบริโภค

แกรมมาตรฐาน 21, 30, 45 แกรม

หน้าม้วนมาตรฐาน 31"

ขนาดความยาวตัดได้ตามต้องการ

Environment Certificate FSC™