การพัฒนากระดาษในปัจจุบัน ได้นำเซลลูโลส microfibrillated (MFC) เป็นวัสดุทดแทนและย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่นำมาจากไม้ที่ปลูกในป่าที่มีการจัดการอย่างยั่งยืน วัสดุเหล่านี้สามารถนำไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน เพราะวัสดุชีวภาพสามารถนำกลับมาใช้ใหม่รีไซเคิลและคาร์บอนต่ำ ทำให้สามารถเปลี่ยนเป็นเศรษฐกิจชีวภาพแบบวงกลม (recycled) ทางบริษัทฯ จึงเลือกโรงงานอุตสาหกรราที่ผลิตกระดาษด้วยระบบ MFC เข้ามาจำหน่าย

กระดาษคราฟท์

คุณลักษณะของกระดาษคราฟท์เป็นกระดาษที่ผลิตจากเยื่อสน 100% จากป่าปลูก ที่ไม่ผ่านการฟอกสีเนื้อกระดาษจะเป็นกระดาษสีน้ำตาลธรรมชาติ เราจะเรียกกระดาษชนิดนี้ว่ากระดาษคราฟท์น้ำตาล ส่วนที่ผ่านการฟอกสีเยื่อกระดาษให้เป็นสีขาว เราจะเรียกกระดาษชนิดนี้ว่ากระดาษคราฟท์ขาว เป็นกระดาษฟู้ดเกรดที่ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) สามารถสัมผัสกับอาหารได้โดยตรง เป็นกระดาษที่มีความเหนียวและความแกร่งในตัวกระดาษสูง เหมาะอย่างยิ่งในการทำบรรจุภัณฑ์ต่างๆ

รายชื่อกระดาษ

No image set

K-CUP

กระดาษคราฟท์น้ำตาลที่นำไปเคลือบ PE 1 ด้าน เพื่อใช้ในการบรรจุอาหาร ป้องกันการรั่วซึมได้ 100% กระดาษมีความแข็งแรง สามารถพิมพ์งานกราฟฟิกได้

กล่องบรรจุภัณฑ์ • กล่องบรรจุอาหาร • บรรจุอาหารสดแช่แข็ง • ถ้วยกระดาษ

แกรมมาตรฐาน 250 | 300 แกรม

หน้าม้วนมาตรฐาน 25" l 31"

No image set

LINER

กระดาษคราฟท์ขาว เป็นกระดาษฟู้ดส์เกรด ไม่มีสารเรืองแสง (Non OBA) สัมผัสอาหารได้โดยตรง

ถุงใส่เบเกอร์รี่ • ถุงหูหิ้ว • ซองจดหมาย-เอกสาร • ประกบหน้ากระดาษ

แกรมมาตรฐาน 120, 130, 190, 210 แกรม

หน้าม้วนมาตรฐาน 25" | 31"

p_mg01

MG

กระดาษคราฟท์ขาวมันหน้าเดียว เป็นกระดาษที่มีความบางเป็นพิเศษ เป็นกระดาษฟู้ดส์เกรด ไม่มีสารเรืองแสง (Non OBA) สัมผัสอาหารได้โดยตรง

พิมพ์ฉลากยา • ห่อผลไม้ • ห่อเบเกอร์รี่ • ห่อแฮมเบอร์เกอร์ • ห่อแซนวิส • ห่อเครื่องประดับ • ห่อเครื่องแต่งกาย

แกรมมาตรฐาน 21, 25, 30, 45 แกรม

หน้าม้วนมาตรฐาน 31"