การพัฒนากระดาษในปัจจุบัน ได้นำเซลลูโลส microfibrillated (MFC) เป็นวัสดุทดแทนและย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่นำมาจากไม้ที่ปลูกในป่าที่มีการจัดการอย่างยั่งยืน วัสดุเหล่านี้สามารถนำไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน เพราะวัสดุชีวภาพสามารถนำกลับมาใช้ใหม่รีไซเคิลและคาร์บอนต่ำ ทำให้สามารถเปลี่ยนเป็นเศรษฐกิจชีวภาพแบบวงกลม (recycled) ทางบริษัทฯ จึงเลือกโรงงานอุตสาหกรราที่ผลิตกระดาษด้วยระบบ MFC เข้ามาจำหน่าย

กระดาษพิมพ์เขียน

บริษัทเป็นผู้แทนจำหน่ายกระดาษกราฟิกชั้นนำของโลก เป็นกระดาษที่มีพื้นผิวที่เรียบเนียนเหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์ B/W inkjet printing | B/W laser printing (dry toner) | Colour inkjet printing | Colour laser printing (dry toner) | Copying | Offset

รายชื่อกระดาษ

No image set

CLASSIC

เกรดกระดาษสำหรับพิมพ์หนังสือที่มีคุณภาพ กระดาษมีน้าหนักเบามีความฟู ทำให้ขอบกระดาษไม่คมไม่บาดมือเวลาพลิกหน้ากระดาษ สามารถพกพาและเดินทางสะดวก รวมทั้งประหยัดต้นทุนค่าขนส่ง และยังช่วยลดปริมาณ Carbon Footprint พิมพ์งานได้อย่างต่อเนื่องไม่ติดขัด มี Printability และ Runability ที่ดี

งานหนังสือ • นิตยสาร • แบบเรียน • รายงานประจำปี • สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

แกรมมาตรฐาน 65 แกรม l 90 แกรม

หน้าม้วนมาตรฐาน 25" l 28" l 31"

No image set

EPIC

กระดาษผลิตจากเยื่อไม้มีความสว่างและความทึบแสงสูง กระดาษมีน้ำหนักเบามีความฟู จึงสามารถใช้กระดาษแกรมที่น้อยกว่าทดแทนกระดาษที่แกรมหนาได้จึงทำให้ประหยัดต้นทุนกระดาษลงได้

งานหนังสือ • นิตยสาร • แบบเรียน • รายงานประจาปี • ใบปลิว • แผ่นพับ • สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

แกรมมาตรฐาน 60 แกรม

หน้าม้วนมาตรฐาน 31" l 35"

No image set

SR Premium

กระดาษการ์ดสีขาวแบบไม่เคลือบผิว เหมาะสาหรับงานพิมพ์ระบบออฟเซ็ท ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นในเนื้อกระดาษที่ขาวพิเศษ และมีความทึบแสงสูง ผิวเนียนเรียบมากกว่ากระดาษตัวอื่นๆ เมื่อพิมพ์แล้วจะให้ความรู้สึกที่นุ่มนวล ไม่สะท้อนแสงต่อสายตา งานพิมพ์ที่ได้ออกมามีคุณภาพสูงสุด ภาพพิมพ์คมชัด

รายงานประจาปี • สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ • งานหนังสือ • นิตยสาร • ปฏิทิน • ไดอารี่ • กระดาษจดหมาย • แค็ตตาล็อค • แผ่นพับ • ใบปลิว • สื่อส่งเสริมการขายต่าง ๆ

แกรมมาตรฐาน 120, 190, 250 แกรม

หน้าม้วนมาตรฐาน 25" l 31"