การพัฒนากระดาษในปัจจุบัน ได้นำเซลลูโลส microfibrillated (MFC) เป็นวัสดุทดแทนและย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่นำมาจากไม้ที่ปลูกในป่าที่มีการจัดการอย่างยั่งยืน วัสดุเหล่านี้สามารถนำไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน เพราะวัสดุชีวภาพสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (รีไซเคิล) และคาร์บอนต่ำ ทำให้สามารถเปลี่ยนเป็นวัฏจักรการนำกลับมาใช้ใหม่ (recycled) ทางบริษัทฯ จึงเลือกโรงงานอุตสาหกรราที่ผลิตกระดาษด้วยระบบ MFC เข้ามาจำหน่าย

กระดาษพิมพ์เขียน

รายชื่อกระดาษ

No image set

CLASSIC

กระดาษสำหรับพิมพ์หนังสือที่มีคุณภาพ ผลิตด้วยเยื่อไม้จากป่าปลูก เป็นกระดาษถนอมสายตา มีน้าหนักเบา มีความฟู ขอบกระดาษไม่คมไม่บาดมือเวลาพลิกหน้ากระดาษ และยังช่วยลดปริมาณ Carbon Footprint พิมพ์งานได้อย่างต่อเนื่องไม่ติดขัด มี Printability และ Runability ที่ดี

งานหนังสือ • นิตยสาร • แบบเรียน • รายงานประจำปี • สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

แกรมมาตรฐาน 65 แกรม l 80 แกรม

หน้าม้วนมาตรฐาน24" l 25" l 31" l 35"

ขนาดความยาวตัดได้ตามต้องการ

No image set

EPIC

กระดาษผลิตด้วยเยื่อไม้จากป่าปลูก เป็นกระดาษถนอมสายตาที่มีความทึบแสงสูง มีน้ำหนักเบา มีความฟู

งานหนังสือ • นิตยสาร • แบบเรียน • รายงานประจำปี • ใบปลิว • แผ่นพับ • คู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์ • สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

แกรมมาตรฐาน 60 แกรม

หน้าม้วนมาตรฐาน 31" l 35"

ขนาดความยาวตัดได้ตามต้องการ

Environment Certificate FSC™

No image set

SR Premium

กระดาษการ์ดขาวแบบไม่เคลือบผิว เหมาะสาหรับงานพิมพ์ระบบดิจิตอลและออฟเซ็ท ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นในเนื้อกระดาษที่ขาวพิเศษ และมีความทึบแสงสูง ผิวเนียนเรียบมากกว่ากระดาษตัวอื่นๆ เมื่อพิมพ์แล้วจะให้ความรู้สึกที่นุ่มนวล ไม่สะท้อนแสงต่อสายตา งานพิมพ์ที่ได้ออกมามีคุณภาพสูง ภาพพิมพ์จะคมชัด

รายงานประจาปี • สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ • งานหนังสือ • นิตยสาร • ปฏิทิน • ไดอารี่ • กระดาษจดหมาย • แค็ตตาล็อค • แผ่นพับ • ใบปลิว • สื่อส่งเสริมการขายต่าง ๆ

แกรมมาตรฐาน 120, 190, 250 แกรม

หน้าม้วนมาตรฐาน 25" l 31"

ขนาดความยาวตัดได้ตามต้องการ