การพัฒนากระดาษในปัจจุบัน ได้นำเซลลูโลส microfibrillated (MFC) เป็นวัสดุทดแทนและย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่นำมาจากไม้ที่ปลูกในป่าที่มีการจัดการอย่างยั่งยืน วัสดุเหล่านี้สามารถนำไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน เพราะวัสดุชีวภาพสามารถนำกลับมาใช้ใหม่รีไซเคิลและคาร์บอนต่ำ ทำให้สามารถเปลี่ยนเป็นเศรษฐกิจชีวภาพแบบวงกลม (recycled) ทางบริษัทฯ จึงเลือกโรงงานอุตสาหกรราที่ผลิตกระดาษด้วยระบบ MFC เข้ามาจำหน่าย

กระดาษพิมพ์เขียน

รายชื่อกระดาษ

No image set

CLASSIC

กระดาษสำหรับพิมพ์หนังสือที่มีคุณภาพ ผลิตด้วยเยื่อไม้จากป่าปลูก เป็นกระดาษถนอมสายตา มีน้าหนักเบา มีความฟู ขอบกระดาษไม่คมไม่บาดมือเวลาพลิกหน้ากระดาษ และยังช่วยลดปริมาณ Carbon Footprint พิมพ์งานได้อย่างต่อเนื่องไม่ติดขัด มี Printability และ Runability ที่ดี

งานหนังสือ • นิตยสาร • แบบเรียน • รายงานประจำปี • สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

แกรมมาตรฐาน 65 แกรม l 80 แกรม

หน้าม้วนมาตรฐาน24" l 25" l 31" l 35"

ขนาดความยาวตัดได้ตามต้องการ

No image set

EPIC

กระดาษผลิตด้วยเยื่อไม้จากป่าปลูก เป็นกระดาษถนอมสายตาที่มีความทึบแสงสูง มีน้ำหนักเบา มีความฟู

งานหนังสือ • นิตยสาร • แบบเรียน • รายงานประจำปี • ใบปลิว • แผ่นพับ • คู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์ • สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

แกรมมาตรฐาน 60 แกรม

หน้าม้วนมาตรฐาน 31" l 35"

ขนาดความยาวตัดได้ตามต้องการ

Environment Certificate FSC™

No image set

SR Premium

กระดาษการ์ดขาวแบบไม่เคลือบผิว เหมาะสาหรับงานพิมพ์ระบบดิจิตอลและออฟเซ็ท ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นในเนื้อกระดาษที่ขาวพิเศษ และมีความทึบแสงสูง ผิวเนียนเรียบมากกว่ากระดาษตัวอื่นๆ เมื่อพิมพ์แล้วจะให้ความรู้สึกที่นุ่มนวล ไม่สะท้อนแสงต่อสายตา งานพิมพ์ที่ได้ออกมามีคุณภาพสูง ภาพพิมพ์จะคมชัด

รายงานประจาปี • สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ • งานหนังสือ • นิตยสาร • ปฏิทิน • ไดอารี่ • กระดาษจดหมาย • แค็ตตาล็อค • แผ่นพับ • ใบปลิว • สื่อส่งเสริมการขายต่าง ๆ

แกรมมาตรฐาน 120, 190, 250 แกรม

หน้าม้วนมาตรฐาน 25" l 31"

ขนาดความยาวตัดได้ตามต้องการ