การพัฒนากระดาษในปัจจุบัน ได้นำเซลลูโลส microfibrillated (MFC) เป็นวัสดุทดแทนและย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่นำมาจากไม้ที่ปลูกในป่าที่มีการจัดการอย่างยั่งยืน วัสดุเหล่านี้สามารถนำไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน เพราะวัสดุชีวภาพสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (รีไซเคิล) และคาร์บอนต่ำ ทำให้สามารถเปลี่ยนเป็นวัฏจักรการนำกลับมาใช้ใหม่ (recycled) ทางบริษัทฯ จึงเลือกโรงงานอุตสาหกรราที่ผลิตกระดาษด้วยระบบ MFC เข้ามาจำหน่าย

กระดาษการ์ดอาร์ตหน้าขาวหลังน้ำตาล

รายชื่อกระดาษ

p_ckb

CKB

กระดาษการ์ดอาร์ตหน้าขาว-หลังน้ำตาล กระดาษมีความเหนียว ความแข็งแกร่ง และทนต่อความชื้นได้ดีทำให้สามารถบรรจุอาหารแช่แข็ง (Freeze) และแช่เย็น (Frozen) ได้เป็นอย่างดี

กล่องบรรจุภัณฑ์ อาหารแช่แข็ง • อาหารแห้ง • ถุงกระดาษ • กล่องบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ เช่น Beverage, Pizza & Snacks, Ice Cream, Toys, Healthcare

แกรมมาตรฐาน 250, 270, 300, 350 แกรม

หน้าม้วนมาตรฐาน 31" l 36"

ขนาดความยาวตัดได้ตามต้องการ

Environment Certificate FSC™

No image set

CNK

กระดาษการ์ดอาร์ตหน้าขาว-หลังน้าตาล ที่มีความแกร่งและแข็งแรง จึงทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษที่มีน้าหนักที่มากเกิน และทนต่อความชื้นได้เป็นอย่างดี เป็นกระดาษ Food Grade สัมผัสอาหารได้โดยตรง

กล่องบรรจุภัณฑ์ • อาหารแช่แข็ง • อาหารแห้ง • ถุงกระดาษ • กล่องบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ เช่น Beverage, Pizza, Snacks, Ice Cream, Toys, Healthcare

แกรมมาตรฐาน 264, 293, 332, 391 แกรม

หน้าม้วนมาตรฐาน 31" l 36"

ขนาดความยาวตัดได้ตามต้องการ

p_rv

RV

กระดาษหน้าขาว หลังน้าตาล ที่ผลิตด้วยการผสมผสานอย่างสมดุลระหว่างไม้เนื้อแข็งไม้เนื้ออ่อนและเยื่อเคมีเชิงกล (CTMP) ตัวกระดาษมีความแข็งแรง ทนต่อแรงกระแทรก ขึ้นรูปทรงของงานได้ดี และคุณภาพการพิมพ์ที่ดี เป็นกระดาษ Food Grade ที่สัมผัสอาหารได้โดยตรง และต้านทานความชื้นได้ดี เนื้อกระดาษมีความเหนียวไม่เปื่อยง่าย เหมาะสาหรับงานกล่องอาหารประเภทอาหารแช่แข็ง (Chilled Food)

กล่องบรรจุภัณฑ์ • อาหารแช่แข็ง • อาหารแช่เย็น • ผงซักฟอก • บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารพรีเมี่ยม

แกรมมาตรฐาน 210, 260, 300, 350 แกรม

หน้าม้วนมาตรฐาน 31", 36"

ขนาดความยาวตัดได้ตามต้องการ

Environment Certificate FSC™