การพัฒนากระดาษในปัจจุบัน ได้นำเซลลูโลส microfibrillated (MFC) เป็นวัสดุทดแทนและย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่นำมาจากไม้ที่ปลูกในป่าที่มีการจัดการอย่างยั่งยืน วัสดุเหล่านี้สามารถนำไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน เพราะวัสดุชีวภาพสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (รีไซเคิล) และคาร์บอนต่ำ ทำให้สามารถเปลี่ยนเป็นวัฏจักรการนำกลับมาใช้ใหม่ (recycled) ทางบริษัทฯ จึงเลือกโรงงานอุตสาหกรราที่ผลิตกระดาษด้วยระบบ MFC เข้ามาจำหน่าย

กระดาษการ์ดอาร์ตเคลือบผิวสองด้าน

รายชื่อกระดาษ

No image set

2CT

กระดาษการ์ดอาร์ตเคลือบผิว 2 ด้าน มีกระบวนการเคลือบผิวหน้ากระดาษที่ดีทั้ง 2 ด้าน ทำให้ผิวหน้ากระดาษมีความเรียบเนียนเสมอกันทั้ง 2 ด้าน เวลาพิมพ์งานจะได้ภาพสวยงามทั้ง 2 ด้านไม่แตกต่างกัน

กล่องบรรจุภัณฑ์ • เครื่องสำอางค์ • อาหารเสริมสุขภาพ • ผลิตภัณฑ์ยา • แฟ้ม • การ์ด

แกรมมาตรฐาน 240, 270, 310, 360 แกรม

หน้าม้วนมาตรฐาน 31" l 36"

ขนาดความยาวตัดได้ตามต้องการ

Environment Certificate FSC™

No image set

CDD

เป็นกระดาษที่มีการเคลือบเงาสองชั้นทั้งสองด้านที่มีประสิทธิภาพการพิมพ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมีความแกร่ง มีสีขาวสว่างเป็นพิเศษและพื้นผิวที่เรียบเป็นพิเศษ ทำให้บรรจุภัณฑ์ระดับพรีเมี่ยมของคุณโดดเด่นในชั้นวางสินค้า

ป้ายฉลากสินค้า • กล่องบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางค์ • ปฏิทิน • แฟ้ม • แค็ตตาล็อก • ปกหนังสือ

แกรมมาตรฐาน 330 | 440 แกรม

หน้าม้วนมาตรฐาน 31"

ขนาดความยาวตัดได้ตามต้องการ