การพัฒนากระดาษในปัจจุบัน ได้นำเซลลูโลส microfibrillated (MFC) เป็นวัสดุทดแทนและย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่นำมาจากไม้ที่ปลูกในป่าที่มีการจัดการอย่างยั่งยืน วัสดุเหล่านี้สามารถนำไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน เพราะวัสดุชีวภาพสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (รีไซเคิล) และคาร์บอนต่ำ ทำให้สามารถเปลี่ยนเป็นวัฏจักรการนำกลับมาใช้ใหม่ (recycled) ทางบริษัทฯ จึงเลือกโรงงานอุตสาหกรราที่ผลิตกระดาษด้วยระบบ MFC เข้ามาจำหน่าย

กระดาษการ์ดอาร์ตเคลือบมันหน้าเดียว

รายชื่อกระดาษ

No image set

1IG

กระดาษการ์ดอาร์ตหน้าเดียวใส้ขาว (SBS) มีกระบวนการเคลือบผิวหน้ากระดาษที่ดี ทำให้ผิวหน้ากระดาษมีความเรียบเนียนคล้ายกระดาษอาร์ตด้าน เมื่อนำไปตัดเจียนกระดาษจะไม่มีขุยกระดาษหลุดออกมา เหมาะอย่างยิ่งกับงานปั๊มนูนให้ลายเส้นให้ลึกคมชัดผิวหน้าไม่แตก

กล่องบรรจุภัณฑ์ • เครื่องสำอางค์ • อาหารเสริมสุขภาพ • ผลิตภัณฑ์ยา • ปกหนังสือ • แผ่นโปสเตอร์

แกรมมาตรฐาน 300 แกรม

หน้าม้วนมาตรฐาน 31" l 36"

ขนาดความยาวตัดได้ตามต้องการ

Environment Certificate FSC™

No image set

AW

เป็นกระดาษการ์ดอาร์ตหน้าเดียวใส้ขาว (SBS) เป็นกระดาษฟู้ดส์เกรด ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) ไม่มีสารเรืองแสง (Non OBA.) สัมผัสอาหารได้โดยตรง

กล่องบรรจุภัณฑ์บรรจุอาหาร • เบเกอรี่ • เครื่องสำอางค์ • ยา • อาหารเสริมสุขภาพ • ปกหนังสือสำหรับเด็ก

แกรมมาตรฐาน 270, 420 แกรม

หน้าม้วนมาตรฐาน 31"

ขนาดความยาวตัดได้ตามต้องการ

No image set

CD

กระดาษการ์ดอาร์ตหน้าเดียวใส้ขาว (SBS) ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการกระดาษการ์ดอาร์ตเคลือบมันหน้าเดียวที่มีคุณภาพสูง ผิวกระดาษเรียบเนียนลื่น กระดาษจะมีความขาวเป็นพิเศษกว่ากระดาษการ์ดอาร์ตทั่วไป

กล่องบรรจุภัณฑ์ • เครื่องสำอางค์ • อาหารเสริมสุขภาพ • ผลิตภัณฑ์ยา • บรรจุภัณฑ์พรีเมี่ยม

แกรมมาตรฐาน 280, 300, 330, 350 แกรม

หน้าม้วนมาตรฐาน 31" l 36" | 43"

ขนาดความยาวตัดได้ตามต้องการ

No image set

CS

กระดาษการ์ดอาร์ตเคลือบผิวหน้าเดียว เป็นกระดาษ Bulky ที่มีน้ำหนักเบา มีความฟู จึงสามารถลดแกรมกระดาษเพื่อลดต้นทุนประหยัดค่าขนส่งลงได้

กล่องบรรจุภัณฑ์ • เครื่องสำอางค์ • อาหารเสริมสุขภาพ • ผลิตภัณฑ์ยา • กล่องช็อคโกแลต

แกรมมาตรฐาน 270, 285, 320 แกรม

หน้าม้วนมาตรฐาน 31" l 36"

ขนาดความยาวตัดได้ตามต้องการ

No image set

ENSO

กระดาษการ์ดอาร์ตหน้าเดียวใส้ขาว (SBS) ผิวกระดาษเรียบเนียน เนื้อกระดาษแข็งแรง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานกล่องบรรจุภัณฑ์ ที่ต้องการงานพิมพ์สีให้สดใส

กล่องบรรจุภัณฑ์ • เครื่องสำอางค์ • อาหารเสริมสุขภาพ • ผลิตภัณฑ์ยา • ปฏิทิน

แกรมมาตรฐาน 275, 300 แกรม

หน้าม้วนมาตรฐาน 31" l 36"

ขนาดความยาวตัดได้ตามต้องการ

No image set

IGP

กระดาษการ์ดอาร์ตหน้าเดียวใส้ขาว (SBS) มีกระบวนการเคลือบผิวหน้ากระดาษที่ดี ทำให้ผิวหน้ากระดาษมีความเรียบเนียนคล้ายกระดาษอาร์ตด้าน เมื่อนำไปตัดเจียนกระดาษจะไม่มีขุยกระดาษหลุดออกมา เหมาะอย่างยิ่งกับงานปั๊มนูนให้ลายเส้นให้ลึกคมชัดผิวหน้าไม่แตก

กล่องบรรจุภัณฑ์ • เครื่องสำอางค์ • อาหารเสริมสุขภาพ • ผลิตภัณฑ์ยา • ปกหนังสือ • แผ่นโปสเตอร์

แกรมมาตรฐาน 300 แกรม

หน้าม้วนมาตรฐาน 31" l 36"

ขนาดความยาวตัดได้ตามต้องการ

No image set

MET

กระดาษการ์ดอาร์ตหน้าเดียว เป็นกระดาษฟู้ดส์เกรด ไม่มีสารเรืองแสง (Non OBA.) สัมผัสอาหารได้โดยตรง เป็นกระดาษ Bulky ที่มีน้ำหนักเบา มีความฟู จึงสามารถลดแกรมกระดาษเพื่อลดต้นทุนประหยัดค่าขนส่งลงได้

กล่องบรรจุภัณฑ์ • บรรจุอาหาร • เครื่องสำอางค์ • สินค้าอุปโภคบริโภค

แกรมมาตรฐาน 230, 245, 265, 345 แกรม

หน้าม้วนมาตรฐาน 31"

ขนาดความยาวตัดได้ตามต้องการ