บริษัท แฟนซีเปเปอร์ จำกัด

ได้เริ่มกิจการก่อตั้งเมื่อปี 2534 โดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์กว่า 35 ปีในวงการกระดาษ และกว่า 30 ปีที่ได้มีโอกาสคลุกคลีอยู่กับอุตสาหกรรมการพิมพ์ เริ่มจากการนำกระดาษรีไซเคิลที่มีลวดลายสีสรรสวยงาม (Texture Recycled Paper) เข้ามาจำหน่ายในยุคแรกๆ หลังจากนั้นจึงได้นำกระดาษปลอดสารพิษไร้สารตกค้าง (Non Optical Brightening Agent : OBA) เข้ามาในลักษณะเป็นม้วนที่มีหลากหลายแกรมและหลายหน้ากว้าง เพื่อมาจำหน่ายให้กับโรงพิมพ์ในประเทศ ซึ่งรับงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์ที่ใช้กับเด็กและอาหาร โดยกระดาษนั้นต้องเป็นกระดาษที่ปลอดสารพิษ ซึ่งผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป

ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า

ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

บริษัท แฟนซีเปเปอร์ จำกัด มีเครื่องตัดกระดาษม้วนที่ทันสมัย สามารถบริการตัดกระดาษม้วนให้ได้ความยาวตามที่ลูกค้าต้องการ และมีคุณภาพสามารถใช้พิมพ์ได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลานำไปเจียนอีกครั้ง


ความเข้มแข็งของทีมขาย

บริษัท แฟนซีเปเปอร์ จำกัด มีทีมขายที่จะแนะนำให้ข้อมูลความรู้ ในคุณสมบัติของกระดาษให้เหมาะสมกับความต้องการของโรงพิมพ์ และบริการงานขายหน้าร้านที่สามารถรับคำสั่งซื้อและจัดส่งได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ความรวดเร็วของการบริการจัดส่ง

บริษัท แฟนซีเปเปอร์ จำกัด มีแผนกโลจิสติคส์ พร้อมพนักงานจัดส่งที่ได้รับการอบรม คอยที่จะให้บริการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าได้ตามกำหนดเวลาที่ลูกค้าต้องการ

"ซื่อสัตย์สุจริตมีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้า"