บริษัท แฟนซีเปเปอร์ จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการของสำนักงานประกันสังคมที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ประกันตนมาตรตรา 33 ในพื้นที่กรุงเทพ...

               ฉีดแล้ว!

               บริษัท แฟนซีเปเปอร์ จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการของสำนักงานประกันสังคมที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ประกันตนมาตรตรา 33 ในพื้นที่กรุงเทพ ทางบริษัทจึงได้ทำการลงทะเบียนจองสิทธิ์รับวัคซีนให้กับพนักงานทุกคน และได้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรกเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564