ในวันที่ 1 กันยายน 2564 ที่ผ่านมาได้ครบกำหนดเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2...

         บริษัท แฟนซีเปเปอร์ จำกัด ร่วมกับมูลนิธิพุทธสมาคมปทุมรังษี นำข้าวสารไปบริจาคให้กับวัดราษฏร์นิยมธรรม(วัดหนองผักชี)...

         บริษัท แฟนซีเปเปอร์ จำกัด ร่วมกับมูลนิธิ พุทธสมาคมปทุมรังษีบริจากข้าวสารร่วมกับโครงการ “ยังมีเรา ร่วมแรงร่วมใจพาคนไทย...